Özgörev - Hedefler

Misyon

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim,araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek ilgi alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile tarım ve doğa bilimleri alanında endüstriyel dönüşüm gerçekleştirilebilmesine katkıda bulunmaktır.Vizyon

Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür ve bölgesi, ulusu ve dünya ile bütünleşik bir fakülte olmak


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors