Hakkımızda

Hakkımızda

          Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/01/2016 tarihinde Üniversitemizde Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmış, 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygulamalı Bilimler Fakültesinin adı ise Bakanlar Kurulu'nca 27/12/2017 tarihinde "Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış, 20/01/2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde hayata geçen Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/03/2017 tarihli toplantısında


  • Bahçe Bitkileri Bölümü
  • Bitki Koruma Bölümü
  • Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
  • Tarım Ekonomisi Bölümü

olmak üzere dört bölümünün açılarak eğitim hayatına başlaması karara bağlanmıştır.


Misyon

        Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim,araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek ilgi alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek, Kocaeli bölgesinde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile tarım ve doğa bilimleri alanında endüstriyel dönüşüm gerçekleştirilebilmesine katkıda bulunmaktır.


Vizyon

Bilgi çağına hâkim, bilinir, görünür ve bölgesi, ulusu ve dünya ile bütünleşik bir fakülte olmakDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors